Contactgegevens

IKC Prins Constantijn

Willem Sprengerstraat 77

8922 BS  Leeuwarden

058 - 2136248

ikcprinsconstantijn@pcboleeuwarden.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Interne begeleiding

Een school is een dynamische organisatie waarin veel verschillende volwassen en kinderen aan het werk zijn. Onze intern begeleider Loes Moore is er om zowel de leerkrachten als de leerlingen bij te staan als er vragen, problemen of zorgen zijn. Ook ouders kunnen bij de intern begeleider (IB'er) terecht. De IB'er heeft contact met externe (zorg)instanties en intern begeleiders van bijvoorbeeld andere scholen uit onze scholenvereniging.

Coach en coördinator

Op verzoek coacht de IB'er een leerkracht of observeert zij een leerling of groespssituatie. Zij ondersteunt collega's bij het vinden van remediërend materiaal voor leerlingen die (extra) ondersteuning nodig hebben, voert diagnostisch onderzoek uit en helpt soms bij het opstellen van groepsplannen.

Een andere belangrijke taak is de coördinatie van de aanmelding en verwijzing van leerlingen naar bijvoorbeeld het speciaal onderwijs, een psycholoog, een remedial teacher, het wijkteam of andere hulpverlening van buitenaf.

(verwante onderwerpen)

jongen groep 8 fl