Twee locaties, verschillende telefoonnummers en adressen

De Prins Constantijnschool heeft twee locaties. De hoofdlocatie staat in de Bloemenbuurt in Leeuwarden. De nevenlocatie is gevestigd in het multifunctioneel centrum Mozaïek in de Vrijheidswijk.

Hoofdlocatie

Willem Sprengerstraat 77
8922 BS Leeuwarden
058 - 2136248

Nevenlocatie

Droppingsstraat 2
8923 BW Leeuwarden
058 - 2665759

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Interne begeleiding

Een school is een dynamische organisatie waarin veel verschillende volwassen en kinderen aan het werk zijn. Onze intern begeleider Loes Moore is er om zowel de leerkrachten als de leerlingen bij te staan als er vragen, problemen of zorgen zijn. Ook ouders kunnen bij de intern begeleider (IB'er) terecht. De IB'er heeft contact met externe (zorg)instanties en intern begeleiders van bijvoorbeeld andere scholen uit onze scholenvereniging.

Coach en coördinator

Op verzoek coacht de IB'er een leerkracht of observeert zij een leerling of groespssituatie. Zij ondersteunt collega's bij het vinden van remediërend materiaal voor leerlingen die (extra) ondersteuning nodig hebben, voert diagnostisch onderzoek uit en helpt soms bij het opstellen van groepsplannen.

Een andere belangrijke taak is de coördinatie van de aanmelding en verwijzing van leerlingen naar bijvoorbeeld het speciaal onderwijs, een psycholoog, een remedial teacher, het wijkteam of andere hulpverlening van buitenaf.

(meer over dit onderwerp)

Jubileum PCBO Leeuwarden e.o.