Prins Constantijnschool Leeuwarden | nummer 3 | jaargang 2015-2016

Jaarkalender bekend

Klik hier om de jaarkalender te bekijken. Noteert u alvast de studiedagen van het team want dan zijn de kinderen vrij. (Attentie voor de eerste studiedag op 5 oktober en de laatste op 29 juni; eerder zijn misschien andere data doorgegeven.)
Dit jaar zullen we tijdens die dagen vooral aandacht besteden aan ons onderwijsconcept waarbij we meer met de iPads willen werken en de kinderen een belangrijke rol geven in hun leerdoelen; eigenaarschap van kinderen.
Het tweede belangrijke onderwerp is natuurlijk de nieuwbouw die in 2017 van start zal gaan. Aan ons de taak om te bedenken hoe we het onderwijs willen vorm geven. Daarna kan de architect verder met het ontwerp.

Collecte voor dierenasiel De Wissel

Het is nog geen dierendag, maar toch wordt de collecte voor de Stichting Dierenopvang De Wissel al gehouden. Volgende week gaat op beide locaties de collectebus langs de groepen. De kinderen mogen een bijdrage geven als ze dat willen. Het is niet verplicht maar wordt van harte bij u aanbevolen.
Mirac en Dewan samen aan het werk
In groep 3 4 5 op de DS rouleren de iPads. Vrijdag was groep 4 aan de beurt.
Samen de iPad en verschillende mogelijkheden verkennen. Zeer geconcentreerd ontdekken en oefenen.
Feestelijke opening
Samen met de kinderen van OBS Montessori zongen de kinderen van onze school een gezellig lied om de opening van de schoolpleinen tot een feest te maken. Het resultaat van de subsidie van Jantje Beton en de Gemeente Leeuwarden is prachtig geworden.
In september wordt ook gestart met het mooi maken van het Kleuterplein.
Schoolplein DS


Wethouder Mevrouw Koster kwam speciaal voor de opening op bezoek. Zij deelde tuingereedschappen uit aan het SchoolActieTeam waar Esma, Tommy, Precious en Divieny in zaten. Op de voorkant van de Leeuwarder Courant stond een prachtige foto. Klik hier voor het artikel.
telefoon: 058-2136248 (Willem Sprengerstraat) of 058-2665759 (Droppingsstraat)
U ontvangt deze mailing omdat uw mailadres is ingeschreven bij de Prins Constantijnschool. Wil je deze informatie niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden via deze link.