Prins Constantijnschool Leeuwarden | nummer 19 | jaargang 2015-2016

We wensen u een gelukkig en gezond 2016!!

Blij nieuws
Op 28 december is Doutsen Hinke de Boer geboren. Zij is de dochter van meester Jurjen de Boer (groep 8 DS) en Ruurdsje Jansma. We feliciteren Jurjen en Ruurdsje van harte en wensen hen als gezin veel geluk!!

Personele zaken

Vanwege de geboorte van zijn dochter is meester Jurjen de eerste week na de kerstvakantie niet op school. De juffen Danielle en Rita zijn afwisselend de leerkrachten voor groep 8.
Juf Tinca is gelukkig hersteld en kan weer aan het werk.
Meester Sander heeft inmiddels allerlei onderzoeken gehad, maar er is geen diagnose gesteld. Er wordt nu gekeken of er een verband is met nek- en rugklachten. Meester Sander is wel op school voor ICT-taken, maar klassenverantwoordelijkheid gaat nog even niet. Veel beterschap!!
telefoon: 058-2136248 (Willem Sprengerstraat) of 058-2665759 (Droppingsstraat)
U ontvangt deze mailing omdat uw mailadres is ingeschreven bij de Prins Constantijnschool. Wil je deze informatie niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden via deze link.