Prins Constantijnschool Leeuwarden | nummer 40 | jaargang 2015-2016

Maandag en dinsdag coachgesprekken

Als het goed is hebt u allemaal een uitnodiging gekregen om samen met uw zoon of dochter in gesprek te gaan over de leerdoelen. We raken er al aan gewend, maar voor de zekerheid nogmaals de boodschap: coachgesprekken zijn voor ouder(s)- kind en leerkracht. We zien u graag!

Sociale wijkteam Noord

De dames van de WS en Wijkteam Oud Oost, Sjoukje en Nyke,  zijn al aardig bekend bij iedereen. Vandaag stellen we de hulpverleners van Wijkteam Noord aan u voor.

Iemkje Postma

Hallo,
Voor een aantal van u ben ik een bekend gezicht en voor een aantal nog onbekend. Vanaf 2008 ben ik werkzaam in de Vrijheidswijk. Eerst als meiden-en tienerwerker en sinds 2014 als social werker. Samen met mijn collega Silvia gaan we een oudercafe opzetten. Als u ergens hulp voor nodig hebt, trek ons gerust aan de mouw; we zijn er voor u en voor uw kinderen.
Gegevens: Iemkje Postma, tel nr 06- 13965009 of i.postma@wijkteamnoord.nl. Klik hier voor de foto van Iemkje.
Silvia Reckers
Hallo Ouder(s) en verzorger(s)
Ik ben nieuw in het SWT Noord. Het wordt mijn taak om de banden tussen school/ kinderdagverblijven en het wijkteam te verstevigen. Dit houdt in dat ik graag met ouders en kinderen wil praten. Dat kan overal over gaan: geld, opvoeding, werk/ school. Ik ben van plan om veel op school rond te lopen zodat jullie me vanzelf leren kennen. Je kunt een afspraak met mij maken via juf Loes of juf Rita of rechtstreeks. Mijn gegevens zijn 06-12872934 of s.reckers@wijkteamnoord.nl. Je kunt ook langslopen bij de balie van het sociale wijkteam. Na de zomervakantie starten we met een maandelijks oudercafe. Daarover later meer.
Mar Kooistra
Ik ben jeugdverpleegkundige bij GGD Fryslan. Sinds 2015 ben ik werkzaam op locatie DS in de Vrijheidswijk. U ontvangt in de basisschooltijd 2 keer een uitnodiging van de JGZ (jeugdgezondheidszorg). In groep 2 en in groep 7. U kunt ook een extra afspraak maken als u zich zorgen maakt of vragen hebt over uw kind. Wanneer er nog kinderen in jullie gezin zijn onder de 4 jaar, dan treffen we elkaar op het consultatiebureau De Brug op het Skrokdam. Ik ben bereikbaar via nr. 088- 2299444 (algemeen nr. Kunt u vragen naar Mar Kooistra)
Schoolkamp 2016
Groep 8 is 3 dagen naar Heeg geweest. Vlottenbouwen met hulp van knopenexpert Ate Harm
zeer geslaagd
Sumoworstelen en zwemmen.
Af en toe was er regen, maar alle activiteiten -ook zeilen en kanovaren- zijn doorgegaan.

Bericht voor groep 3 en 4 WS

Vrijdag 8 juli gaan we na gymnastiek naar de kinderboerderij. We hebben daar fruit eten en lunch; dus alles meenemen naar gym. Om 14.00 uur zijn we weer terug op school. We hebben er zin in! juf Tinca en juf Danielle.
telefoon: 058-2136248 (Willem Sprengerstraat) of 058-2665759 (Droppingsstraat)
U ontvangt deze mailing omdat uw mailadres is ingeschreven bij de Prins Constantijnschool. Wil je deze informatie niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden via deze link.