Prins Constantijnschool Leeuwarden | nummer 9 | jaargang 2017-2018

Opnieuw schoolfruit

Het is opnieuw gelukt om via de Europese Unie gratis schoolfruit te krijgen. De eerste levering is op 14 november en dat zal gedurende 20 weken op dinsdag het geval zijn. We weten niet precies hoe laat het fruit komt, dus we delen het uit op woensdag, donderdag en vrijdag. Als uw kind niet voldoende heeft aan de portie dan is het natuurlijk prima dat u ze nog wat extra fruit meegeeft. Op maandag en dinsdag moet dat altijd.

Werkgroep schoolplein ouders gezocht


Voor ons nieuwe schoolgebouw willen we een werkgroep samenstellen van ouders en leerkrachten die meedenkt over het schoolplein op de locatie aan de Willem Sprengerstraat. Het is de bedoeling dat we in de maanden november t/m januari een opzet maken, zodat de werkzaamheden meegenomen kunnen worden in de aanbesteding van het bouwbedrijf. Misschien zijn er daarna nog werkzaamheden mbt de verdere inrichting van het plein en extra financiering. De besprekingen zijn na schooltijd en zullen ongeveer een uurtje duren. Het is geen bezwaar als de kinderen even op school blijven spelen. Bent u enthousiast om mee te doen? Dan kunt u dat aangeven bij Rita de Groot, Tiny Reinsma of Sander Torensma.

De vader van Mata Hari op bezoek


Donderdag had groep 6/7 de vader van Mata Hari op bezoek. Adam Zelle vertelde op prachtige wijze het levensverhaal van zijn beroemde dochter. De kinderen waren zeer geinteresseerd in dit onderwerp leeft nu bijzonder in de groep. Hier komen we zeker nog op terug.

8 november Nationaal Schoolontbijt


Om het belang van een gezond ontbijt te onderstrepen doen we elk jaar mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Deze keer wordt het eten beschikbaar gesteld door Poiesz Supermarkten (Wilgenstraat en Oosterkade). De kinderen moeten Bord, Beker en Bestek meenemen. Voor brood, melk, thee, fruit en beleg wordt gezorgd. Als u wilt weten wat er precies aangeboden kunt u een kijkje nemen op www.schoolontbijt.nl Daar kunt u ook lezen dat het goede doel dit jaar Het Jeugd Cultuurfonds is.

Kinderen ophalen uit school


U kunt uw kinderen op 3 plaatsen ophalen: Groep 1 en 2 bij de kleuteringang aan de Begoniastraat, groep 3 bij de pleiningang en de andere groepen aan de Goudenregenstraat. Op de stoep van de Goudenregenstraat is weinig ruimte en dat is best lastig. Het is geen probleem als u op het schoolplein op uw kind(eren) wacht. Het hek staat dicht, maar is niet op slot. Als de eerst aangekomen ouder de dubbele hekken open doet dan is er voldoende ruimte om met de kinderen naar buiten te lopen.

Een ander onderwerp is kinderen brengen. Bij de groepen 1 t/m 3 mogen de ouders meelopen naar binnen, maar bij de groepen 4 en hoger verwachten we dat de kinderen zelfstandig, dus zonder ouder,  naar binnen komen. Als er iets bijzonders is wat u even met de leerkracht wilt bespreken, dan kunt u uiteraard gewoon meelopen.

Zonder foto's


Door het overzetten van de website en nieuwsbrief naar een ander systeem zijn er problemen met het toevoegen van foto's. Deze week dus een beetje een saaie nieuwsbrief. We hopen dat het volgende week weer is opgelost.
telefoon: 058-2136248
U ontvangt deze mailing omdat uw mailadres is ingeschreven bij de Prins Constantijnschool. Wil je deze informatie niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden via deze link.