Prins Constantijnschool Leeuwarden | nummer 39 | jaargang 2017-2018

Stand van zaken nieuwbouw

We lopen een klein beetje vertraging op in verband met verlengd ecologisch onderzoek. Op dit moment wordt nl op verschillende momenten geobserveerd of er vleermuizen invliegen. De kans daarop is klein, maar omdat vleermuizen beschermd zijn, moeten we dit onderzoek afwachten. Uit voorzorg wordt er gehandeld alsof er vleermuizen zijn en 1 van de activiteiten is dan om op redelijke afstand van de Willem Sprengerstraat zgn vleermuiskastjes (soort vogelkastjes) op te hangen. Volgende week zullen een aantal ouders die op een geschikte plaats wonen daarvoor telefonisch benaderd worden.
We hopen u en de omwonenden van de Willem Sprengerlocatie binnenkort meer over het vervolg te kunnen melden.

Betaling schoolreisje

Al veel ouders hebben betaald, maar nog niet iedereen. Graag attenderen we u nogmaals op het schoolreisje: komende week gaan op woensdag, donderdag en vrijdag de leerlingen uit groep 8 naar Heeg. Op 2 juli (let op anders dan op de kalender staat) gaan de andere kinderen naar Stiens of naar Assen. Klik hier voor de brieven met alle gegevens.
Groep 1 en 2
Groep 3 t/m 8

R R R

De meeste mensen weten dat de 3 R-en staan voor Rust- Reinheid- Regelmaat. Altijd heel belangrijk voor schoolgaande kinderen, maar zeker in de periode dat de CITO-toetsen weer gedaan worden. Het is op dit moment wat koeler en dan lukt het op school wat beter. We vragen daarnaast uw medewerking met op tijd gaan slapen en rust in huis.
telefoon: 058-2136248 
U ontvangt deze mailing omdat uw mailadres is ingeschreven bij de Prins Constantijnschool. Wil je deze informatie niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden via deze link.