Prins Constantijnschool Leeuwarden | nummer 18 | jaargang 2018-2019

Januari is toetsmaand

Halverwege januari beginnen de meeste groepen met het afnemen van de CITO- toetsen. Dat geldt niet voor de jongste kleuters, maar wel voor groep 2. Hoewel de kleutertoetsing nogal onder druk staat, wil de Gemeente deze gegevens nog gebruiken om de input van de Voor en vroegschoolse educatie te volgen. In groep 3 wordt Rekenen, Spelling en Technisch lezen getoetst en in de andere klassen (groep 4 t/m 8) komt daar nog Begrijpend lezen bij. 
Het helpt de kinderen enorm als ze uitgerust en fit op school komen, dus bij deze de vraag aan alle ouders om extra te letten op ontbijten en de tijdstippen waarop kinderen naar bed gaan.
Thema Circle of life
Het thema voor de hele school staat in het teken van kringlopen, bv afval, seizoenen, levensloop, water. Voor de onderbouw heet het thema Oei ik groei!. In groep 1 zijn we deze week begonnen met dieren en de winter. In de gang hebben we een "echte" dierenwinkel en in de klas werken we over de winter. We kijken filmpjes, we lezen boeken en maken met de kralenplank vogelhuisjes.
Doppen sparen
Vanuit de kerk De Fontein kregen we het verzoek om mee te helpen doppen te verzamelen. Allerlei soorten doppen zijn goed: kroonkurken, plastic doppen van waterflessen, dekels van de pindakaaspot. We maken een doos in de hal van de school waar de doppen in verzameld kunnen worden. We sparen  voor het goede doel Kinderhulp Nederland. Klik hier voor meer informatie.

In de agenda

Schoolkerkgezinsdienst 10 februari 2019 (uitnodiging volgt)
telefoon: 058-2136248 
U ontvangt deze mailing omdat uw mailadres is ingeschreven bij de Prins Constantijnschool. Wil je deze informatie niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden via deze link.