Prins Constantijnschool Leeuwarden | nummer 21 | jaargang 2018-2019

Voorlezen en zelf lezen is belangrijk

Waarom eigenlijk? Om de wereld te begrijpen is taal noodzakelijk. We weten dat je minstens 80% van de woorden in een tekst moet kennen om deze tekst goed te begrijpen. Uitbreiden van de woordenschat is dus 1 van de belangrijkste opdrachten van het onderwijs. Dat doen we door jong te beginnen met leren lezen. In groep 3, maar in de combinatiegroepen 2/3 wordt aan de hele groep het leesonderwijs aangeboden, dus daar profiteert groep 2 ook al van. Ze hoeven dan nog niet perse, maar ze mogen wel. In de volgende groepen moet heel veel aandacht zijn voor lezen om het proces goed te automatiseren. Door veel te lezen of voorgelezen te worden, leer je als kind veel nieuwe woorden en daar kun je je kennis weer mee uitbreiden. U kunt als ouders uw kind heel goed helpen bij dat proces. Door veel voor te lezen en uw kind te stimuleren (let op: dat is iets anders dan dwingen) om zelf te lezen helpt u uw kind om de woordenschat nog meer uit te breiden en dat helpt om andere teksten te begrijpen. Samen optrekken dus!

Juf Margriet kwam voorlezen
Juf Margriet is van dBieb. We hebben als school een contract met de dBieb en zij komt op onze school als leesconsulent. Bij haar taken hoort dat ze de collectie leesboeken op school ververst en ook dat ze (voor)leesactiviteiten doet. En dat kan julf Margriet heel prachtig!! Vorige week kwam ze voorlezen in groep 1. Ze las het prentenboek: Een huis voor Harry voor.

Uitnodiging oudergesprek en rapporten

Maandag a.s. krijgen de meeste kinderen hun rapport mee naar huis. Er zijn een paar uitzonderingen: Juf Tinca heeft op maandag vrij en geeft ze aan groep 4 op dinsdag mee en kinderen die net op school zijn krijgen nog geen rapport.  U kunt het rapport doorlezen en eventueel bespreken tijdens het oudergesprek. Tijdens het oudergesprek bent u samen met uw kind en de leerkracht in gesprek en zal er vooral gesproken worden over de doelen waar in de komende periode door uw kind aan gewerkt gaat worden. U bent ingedeeld voor een gesprek, maar als het niet lukt om op dat tijdstip te komen, kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken voor een ander moment.

In de agenda

10 februari School-kerk-gezinsdienst 9.30 uur De Fontein klik hier voor de uitnodiging
18 t/m 22 februari Voorjaarsvakantie
25 februari Themadag PCBO Leeuwarden e.o. --> leerlingen vrij
7 maart Studiedag leerkrachten --> leerlingen vrij
telefoon: 058-2136248 
U ontvangt deze mailing omdat uw mailadres is ingeschreven bij de Prins Constantijnschool. Wil je deze informatie niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden via deze link.