Prins Constantijnschool Leeuwarden | nummer 22 | jaargang 2018-2019

Welkom in de kerk zondag 10 februari

Omdat we een christelijke school zijn hebben we contact met de kerk De Fontein aan de overkant van het schoolgebouw.En komende zondag is de school- kerk- gezinsdienst. Hoe gaat het in z'n werk, zo'n kerkdienst?

Tussen 9.00 en 9.30 kunt u naar binnen lopen en in de grote zaal plaats nemen. Uw kinderen zitten gewoon bij u. Om 9.30 uur start de kerkdienst en die duurt ongeveer een uur. Tijdens de dienst worden verhalen verteld, gebeden en gezongen. U kunt luisteren en kijken of gewoon meedoen. U hoeft zelf niets te doen. De dominee leidt de dienst en verschillende kinderen van school hebben een bijdragen in de dienst. De dienst is geschikt voor kinderen. Als u heel jonge kinderen hebt, kunt u die ook bij de kinderoppas brengen die speciaal voor kinderen van 0-4 jaar in het kerkgebouw aanwezig is, maar ze mogen ook bij u blijven.

Iedereen is welkom, ook als u zelf een ander geloof hebt. 
Aanwezigheid is niet verplicht, maar het is natuurlijk wel erg leuk als er veel ouders en kinderen zijn. Dus komt allen!!

12 februari Oudercafe over Omgaan met regels en grenzen

Voor iedere ouder een belangrijk en meestal herkenbaar onderwerp. Marion Dral is te gast bij juf Tiny in de hal van de school. Alle ouders van harte welkom van 8.45 (na de inloop bij de kleuters)- 10.00 uur. Klik hier voor de uitnodiging en toelichting.
Mentorentraining
Bij het programma De Vreedzame School hoort dat we mediatoren opleiden. Kinderen uit groep 6 en 7 hebben de mediatorentraining gevolgd bij juf Mirjam. 3 keer op donderdagmiddag. Ze hebben vooral geoefend in het oplossen van conflicten. Dat wordt nl hun taak. Bij De Vreedzame School leren kinderen hun grenzen aan te geven en de grenzen van iemand anders te respecteren. Als er iets mis gaat, kunnen kinderen dat meestal zelf oplossen, maar soms is de hulp van een mediator- leerling erg fijn. Als er echt ruzie is of een heel moeilijk conflict, dan zijn de leerkrachten er natuurlijk om te helpen.
Al 10 mediatoren geslaagd
Laurena, Elvira, Ayeola, Esmee, Aylana, Milan, Diana, Ylse, Jette en Cheryle hebben hun diploma Mediator Vreedzame School gehaald. We hopen dat Stephan en Diana (die helaas ziek waren) volgende week hun diploma kunnen krijgen. Dan hebben we 12 nieuwe kinderen die samen met nog 4 kinderen van vorig jaar een taak tijdens de pauze krijgen. Niet allemaal tegelijk natuurlijk, want iedereen moet op z'n tijd ook kunnen spelen. Daarom is het ook zo mooi dat we een grote groep hebben. Allemaal gefeliciteerd!! Heel goed gedaan.

Ouder-kindgesprekken

Deze week zijn de gesprekken gestart en volgende week hopen we dat iedereen een goed beeld heeft van de leerontwikkeling van zijn/ haar kind. Als u nog niets gehoord heeft via een uitnodiging, kom dan even langs, want dan ligt waarschijnlijk het briefje nog op school. Past het voorgestelde tijdstip u niet? Dan maakt u gewoon een nieuwe afspraak.
Dieren in de winter
Er was vandaag een dierenarts in de bouwhoek en je kon uiteraard in de dierenwinkel allerlei dingen voor de huisdieren kopen.

In de agenda

10 februari School- kerk-dienst van 9.30- 10.30 uur
12 februari Oudercafe
18 t/m 22 februari Voorjaarsvakantie
25 februari Themadag PCBO Leeuwarden- Leerlingen vrij
7 maart Studiedag leerkrachten- Leerlingen vrij
telefoon: 058-2136248 
U ontvangt deze mailing omdat uw mailadres is ingeschreven bij de Prins Constantijnschool. Wil je deze informatie niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden via deze link.