Prins Constantijnschool Leeuwarden | nummer 29 | jaargang 2018-2019

12 april Koningsspelen

In verband met de vroege meivakantie worden de landelijke Koningsspelen ook al vroeg gehouden: nl op vrijdag 12 april. Er zijn genoeg ouders die kunnen meehelpen, dus het programma voor groep 1 t/m 4 kan -met 6 in plaats van 8 activiteiten- gelukkig doorgaan. Groep 5, 6 en 8 gaan meedoen met de fietstocht en groep 7 gaat naar de klimwand. ( Voor wie die klimwand ook wel een uitdaging lijkt: In de periode mei- zomer wordt deze activiteit ook aangeboden bij Kansen voor Kinderen). De hele school is deze dag dus sportief bezig en dat is ook de bedoeling met de Koningsspelen. We doen natuurlijk ook mee met het Koningsontbijt. Daarvoor hoeven de kinderen alleen vork-lepel-mes mee te nemen. De rest is op school.Denkt u er nog even aan dat alle kinderen deze dag om 12.00 uur uit school komen?
Opknapbeurt Kleuterplein
We maken nog wel een volledig jaar gebruik van het plein voordat de nieuwbouw een feit is. De moeite waard dus om het een beetje op te knappen. Vrijdag j.l. is de moeder van Gwen uit groep 3 gestart met het schilderen van een hinkelblok op het plein. Er is nieuw zand voor de zandbak besteld. Er moet modder en zand van het plein geschept en geveegd worden. Het is altijd meer werk dan je verwacht, dus wie nog een momentje heeft....we stellen het erg op prijs als er nog wat hulp bij komt. Contact kan via de groepsleerkracht of juf Rita.

Openbare lessen

Vorige week hebben alle kinderen een uitnodiging meegekregen voor de openbare lessen die gehouden worden in de week van 8 t/m 11 april en van 13 t/m 17 mei. Door ouders in de klas te ontvangen en mee te laten doen, hopen we dat u een goed beeld krijgt van het schoolleven. Iedere groep heeft z'n eigen dagen en tijden waarop een bezoek mogelijk is, het is dus niet uitvoerbaar om hier een uitnodiging mee te sturen. Als u nog geen uitnodiging heeft gezien, maar wel graag wilt kijken in de klas van uw kind(eren) dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
Work in progress
De paaseieren/ kippen van papiermache worden mooier en mooier. Iedereen doet z'n best en dan zijn hemden en verfschorten in groep 7 ook nog heel handig!
Hou t schoon!!
Wil je beroemd worden en een goed doel dienen? Dat kan met de afvalrace van Hou t schoon van Telekids die 25 mei opnames maakt in Leeuwarden. Hier kunt u lezen hoe het in z'n werk gaat.

In de agenda

8 t/m 11 april Openbare lessen (opgave via de leerkracht)
12 april Koningsspelen- alle leerlingen 12 uur vrij
18 apri Paasviering in de klas
19 april t/m 5 mei Meivakantie
14 mei studiedag team; leerlingen vrij
telefoon: 058-2136248 
U ontvangt deze mailing omdat uw mailadres is ingeschreven bij de Prins Constantijnschool. Wil je deze informatie niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden via deze link.