Prins Constantijnschool Leeuwarden | nummer 33 | jaargang 2018-2019

Bouwnieuws

Achter de schermen wordt al een tijdje gewerkt aan de voorbereiding van de bouw van IKC Prins Constantijn, maar daar zien we nog niets van. Ineens merkten we deze week dat er gestart is met werkzaamheden. Bomen en struiken zijn gesnoeid of weggehaald en er liggen bouwhekken op het plein......Heel fijn om te merken dat de bouw nu echt gaat beginnen. Dit waren voorbereidende werkzaamheden. De sloopwerkzaamheden starten na Tweede Pinksterdag, dus in de week van 11 juni.
Over de bomen nog het volgende: We proberen zoveel mogelijk grote bomen te behouden, maar met de boom aan de kant van de Willem Sprengerstraat lukt dat niet omdat daar een gedeelte van de uitbreiding komt.
Wordt vervolgd......

14 mei Kinderen vrij ivm studiedag leerkrachten

Schoolreisjes
De informatie over het schoolreisje is in de mailing van deze week niet goed meegekomen, daarom nogmaals en nu wel met een link die werkt.
Klik hier voor meer informatie
over de bestemming van de schoolreisjes, de kosten en de tijden. We vragen uw aandacht hiervoor. Wilt u de genoemde bedragen zsm overmaken op het rekeningnummer of meegeven naar school of aanvragen via het Kindpakket.
Groep 1 op bezoek bij de beleefboerderij
We zijn met groep 1 naar de beleefboerderij in Lekkum geweest. Daar hebben we schapen, lammetjes, geiten, koeien en konijnen gezien. We mochten de lammetjes ook melk met een flesje geven. Ook hebben we zelf slagroom gemaakt. Dat kregen we op een stukje ontbijtkoek. Ook was er een grote tractor, waar we in mochten. Een fantastisch bezoek!
Activiteit in groep 5
Vrijdagmiddag mochten de kinderen van groep 5 zich uitleven met knippen, zagen, timmeren en slopen (van een oude kast). Er waren veel enthousiaste timmermannen en vrouwen in de dop!!
Verkeersdiploma
Groep 8 doet altijd theoretisch en praktisch verkeersexamen. Zo ook dit jaar. En alle kinderen zijn geslaagd!!! (Dat gebeurt niet ieder jaar.) Van harte gefeliciteerd!!

In de agenda

14 mei Leerlingen vrij; leerkrachten studiedag
20 t/m 23 mei Avondvierdaagse 
30 en 31 mei Vrij rondom Hemelvaart
10 juni Vrij rondom Pinkster
19 juni Schoolreisjes groep 1 t/m 7
19, 20 en 21 juni Schoolkamp groep 8
telefoon: 058-2136248 
U ontvangt deze mailing omdat uw mailadres is ingeschreven bij de Prins Constantijnschool. Wil je deze informatie niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden via deze link.