Prins Constantijnschool Leeuwarden | nummer 26 | jaargang 2013-2014

Laatste schoolweek

We weten het wel, maar het overvalt ons toch ook steeds een beetje. Na de meivakantie loopt het schooljaar snel ten einde. De boeken zijn uit, de toetsen gemaakt, de rapporten ingevuld. Nog 1 week van afronding, afscheidsfeest van groep 8 en donderdag het feest van de laatste schooldag en dan zit dit schooljaar er echt al weer op.
Afronding van het ene jaar vraagt direct opstart van het nieuwe jaar en daar zijn we al volop mee bezig.

Afscheid TSO op 1 juli

Vorige week hebben we de medewerkers van de TSO op de WS al bedankt, deze week bedanken we de medewerkers op de DS. Omdat we daar de TSO samen met de Montessorischool hebben geregeld, hebben we niet meer onze "eigen" medewerkers. Miranda, Tiny en Hafida blijven in dienst bij SKF en gaan door op de Montessorischool en van andere medewerkers wordt afscheid genomen. We willen alle medewerkers bedanken voor hun inzet en aandacht voor de kinderen van de Prins Constantijnschool. Op beide locaties geldt dat dinsdag 1 juli voor de laatste keer TSO is.
bezoekje kinderboerderij
Groep 1 WS is op 25 juni naar de kinderboerderij geweest. Het was heel geslaagd. Dit kadootje werd aangeboden door de Gemeente Leeuwarden, omdat we als school meegedaan hebben aan de Himmelwike. Er werd geloot onder alle deelnemende groepen en groep 1 van de WS kwam als winnaar uit de bus.

Verbouwing DS

Dat is misschien een gek bericht, omdat we net gehoord hebben dat beide locaties over 3 jaar gaan verhuizen naar een nieuw te bouwen schoolgebouw. Toch is het niet zo gek. Al vanaf de start in MFC Het Mozaiek kwamen we leuke en lastige dingen tegen. Het is echt leuk om met verschillende mensen in een gebouw te werken, het is ook leuk dat we een grote gymzaal en de kinderopvang inpandig hebben en kunnen beschikken over een grote ruimte bij optredens of ouderavonden. Het is lastig dat er zoveel bouwkundige gebreken aan het gebouw bleken te zijn. Daar wordt in de zomervakantie aan gewerkt. Binnenhuisarchitect Dick de Jong heeft aanpassingen bedacht waardoor duidelijker wordt waar elke organisatie zit in het gebouw. De schoolingang is ook echt de schoolingang, de bewegwijzering wordt duidelijker, er komen wat versieringen waardoor je beter ziet dat er scholen en kinderopvang in het MFC zitten. De entree wordt verbeterd, er komt een speciale rookruimte buiten het zicht van de kinderen en last but not least: er komt een verbeterd klimaatsysteem in het gebouw. Daarmee kunnen niet alle problemen rondom de hitte of kou opgelost worden, maar moeten wel verbeteringen voelbaar zijn. We rekenen er op dat de verbouwing na de vakantie klaar is en we zonder overlast weer kunnen starten.
Kinderen groep 1 t/m 4
De leerlingen van groep 1 t/m 4 hebben zelf de tekeningen gemaakt die als voorbeeld dienden voor de muurschilderingen in de benedengang op de DS. Meester Bart heeft ze in het groot overgenomen op de wanden.
Bedankt meester Bart! We zijn er erg blij mee.
Kinderen van groep 7
Groep 7 had de mooie taak om de tekeningen in te kleuren en het geheel af te maken door de strakke lijnen er omheen te zetten. Dat hebben ze prachtig gedaan.  Ook onze dank aan groep 7.

Iedereen tevreden?

Er is wat commotie ontstaan rondom de splitsing van groep 4 op de WS. Wie komt er in 5a en wie in 5b? Vanuit school hebben we vooral gekeken naar de belangen van ieder kind. Op welke manier kunnen we ieder kind het beste onderwijs geven met de mogelijkheden die we hebben. We hebben daarbij keuzes te maken die soms lastig te begrijpen zijn. We hebben zelf de indruk dat tijdens de 10 minuten gesprekken voldoende opheldering is gegeven aan de ouders die ermee te maken hebben en een enkele ouder heeft nog een extra gesprek aangevraagd. We hopen oprecht dat iedereen nu tevreden is met de keuzes die gemaakt zijn, niet in de laatste plaats de kinderen die het betreft, zodat ze met plezier en vol verwachting aan hun nieuwe klas zullen beginnen.

Agenda

Dinsdag 1 juli laatste keer TSO
Woensdag 2 juli afscheid groep 8. Vanaf 19.30 uur zijn de ouders welkom
Donderdag 3 juli laatste schooldag. Feest van 8.30 tot 13.00 uur. De kinderen eten op school en krijgen hun rapport mee.
Vrijdag 4 juli t/m vrijdag 15 augustus vakantie
telefoon: 058-2136248 (Willem Sprengerstraat) of 058-2665759 (Droppingsstraat)
U ontvangt deze mailing omdat uw mailadres is ingeschreven bij de Prins Constantijnschool. Wil je deze informatie niet meer ontvangen? U kunt zich afmelden via deze link.