Contactgegevens

IKC Prins Constantijn

Willem Sprengerstraat 77

8922 BS  Leeuwarden

058 - 2136248

ikcprinsconstantijn@pcboleeuwarden.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Zorg, zo doen we dat

U mag er vanuit gaan dat uw kind bij ons in goede handen is. Ook als het extra zorg nodig heeft. Dit gebeurt in eerste instantie binnen de klas. De leerkrachten houden de ontwikkeling van de leerlingen structureel in de gaten en leggen dit vast in groepsplannen. Hierin staan de behoeften van en een aanpak voor individuele leerlingen beschreven.

Regelmatig bespreken leerkrachten en de intern begeleider hun groepen, om informatie uit te wisselen en elkaar te adviseren. Bij complexe problemen schakelen we specialistische hulp in van buitenaf.

Passend onderwijs

Op 1 augustus wordt de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Deze wet moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar een 'gewone' school in de buurt gaan. Oók kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De vraag is steeds: wat heeft een kind echt nodig om optimaal te kunnen leren? Als wij de ondersteuning die uw kind nodig heeft niet kunnen bieden, zoeken we samen naar een school die dit wel kan. Meer over Passend onderwijs leest u hier.

De weg naar het voortgezet onderwijs

In groep 8 zetten we de laatste stappen op weg naar het voortgezet onderwijs. We geven als school een advies over het vervolgonderwijs waar uw kind het best op zijn plek is. We gebruiken hierbij de Friese Plaatsingswijzer. De resultaten van de CITO toetsen (groep 6 tot en met 8) en de Entreetoets (groep 7) tellen hierin mee.

(verwante onderwerpen)

jongen groep 8 fl